CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

A. Thời gian vận chuyển

Thông thường www.testnhanh.com.vn xử lý vận chuyển đơn hàng cho khách hàng trong khoảng 24h, và khách hàng sẽ nhận được hàng từ 03 - 07 ngày làm việc kể từ khi www.testnhanh.com.vn xác nhận đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

- Nhân viên liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao hang;
- Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm;
- Số lượng đơn hàng tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm;
- Đối tác cung cấp hàng chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại.

B. Về phí vận chuyển

www.testnhanh.com.vn có tính phí ship hàng, mức phí giao hang sẽ áp dụng theo biểu phí của nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển. Mức phí được tính dựa trên địa điểm nhận hàng của khách hàng, www.testnhanh.com.vn sẽ tra cứu và báo phí ship cụ thể cho khách hàng trong quá trình tư vấn và xác nhận đơn hàng.